"สหรัฐ" เรียกร้องอาเซียนบีบ "เมียนมา" หยุดความรุนแรง


14 ก.ค. 2564, 15:14

"สหรัฐ" เรียกร้องอาเซียนบีบ "เมียนมา" หยุดความรุนแรงวันที่ 14 ก.ค. 64 รอยเตอร์สรายงานว่า  แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ร่วมประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีต่างประเทศจาก 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

โดยบลิงเคนระบุว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารในเมียนมา พร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามฉันทามติ 5 ข้อเพื่อยุติความรุนแรงและฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวาระพิเศษเมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมาได้เห็นชอบฉันทามติ 5 ข้อในการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองในเมียนมา ประกอบด้วยยุติความรุนแรงในเมียนมา, ดำเนินการให้เกิดการเจรจาอย่างสันติ, แต่งตั้งทูตพิเศษอาเซียนเพื่อเป็นคนกลางในการเจรจา, อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และทูตจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าบลิงเคนยังได้เรียกร้องให้เมียนมาปล่อยตัวนักโทษทุกคนที่ถูกคุมขังด้วยความไม่เป็นธรรม และฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในเมียนมา ตลอดจนเน้นย้ำในประเด็นการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนโดยระบุว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : รอยเตอร์

Photo by KEN CEDENO


©2018 Jaarai. All rights reserved.