ปอยเปต วุ่น! อินโดฯแพร่‘โควิด-19 สั่งล็อกดาวน์ ไทยเข้มสกัดหนีเข้าเมือง


25 เม.ย. 2564, 11:42

ปอยเปต วุ่น! อินโดฯแพร่‘โควิด-19 สั่งล็อกดาวน์ ไทยเข้มสกัดหนีเข้าเมืองวันที่ 25 เมษายน 2564 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12 (ผบ.ชค.กรม.ทพ.12) ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา สั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒิ ยีนุช ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1201 (ผบ.ร้อย ทพ.1201) นำกำลังเจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.1201 ออกลาดตะเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา บริเวณตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติ ท้ายตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้ทำการตรวจสอบรั้วลวดหนามหีบเพลงบริเวณช่องทางธรรมชาติให้คงสภาพที่แข็งแรง เพื่อป้องกันการรื้อทำลายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่หวังลักลอบมุดรั้วตะเข็บชายแดนลอบเข้าไทย ตามคำสั่งคุมเข้มชายแดนของ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานอกจากนี้ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ยังกำชับ จนท.ร้อย ทพ.1201 ให้ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง และเข้มงวดต่อการเฝ้าระวังตนเองตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 หากพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้ทำการตรวจค้นและควบคุมตัวด้วยความระมัดระวัง โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการควบคุมโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการต้องสวมใส่แมสตลอดเวลา การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกขั้นตอน และต้องเว้นระยะห่างของบุคคลด้วย

สำหรับการเข้มงวดปิดตายช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.อ.เอกพงษ์ ได้รับรายงานจาก ร.ต.ธิติวุฒิ ว่าตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. ทางผู้ว่าราชการกรุงปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่กรุงปอยเปต ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564-วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แต่ยังคงอนุโลมให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยสามารถนำสินค้าออกไปส่งในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้ตามปกติ แต่ต้องห้ามลงจากรถตลอดเส้นทางที่อยู่ในฝั่งปอยเปตฯ


หลังจากพบว่ามีการระบาดของไวรัสโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ในพื้นที่กรุงปอยเปต โดยทางสาธารณสุขกรุงปอยเปต ได้ตรวจพบกลุ่มชาวอินโดนีเซีย ซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านรัศมีดวงจันทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรในกรุงปอยเปต จำนวนถึง 57 คน และได้แพร่ระบาดกระจายไปติดชาวกัมพูชาอีกหลายคน รวมทำให้ในกรุงปอยเปต พบมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า120 คน อีกทั้งมีแนวโน้มจะมีผู้ติดโควิดมากขึ้น ผู้ว่าราชการกรุงปอยเปตฯจึงสั่งล็อกดาวน์กรุงปอยเปต ห้ามบุคคลเข้า-ออก โดยเด็ดขาด แต่ยังยกเว้นรถบรรทุกสินค้าจากไทยที่นำสินค้าไปส่งในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ยังคงสามารถผ่านเข้าออกได้ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ไทยบริเวณชายแดน ต้องคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนเพื่อป้องกันการหนีโควิด-19 จากกัมพูชาลักลอบเข้ามาในประเทศไทย


คำที่เกี่ยวข้อง : #ปอยเปต   #อินโดนีเซีย  
©2018 Jaarai. All rights reserved.